Tidningen Slitz, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm. mail: red@slitz.se